Boeking & reisbescheiden

Boeken bij Carla Oortwijn Travel & Events doet u door het boekingsformulier online in te vullen of telefonisch te boeken bij een van onze medewerkers. Zodra het formulier is verstuurd, is de boeking een feit. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend door u worden geannuleerd. Als de boeking korter dan 8 weken voor de vertrekdatum plaatsvindt dan vervalt het recht op vrijblijvende annulering.
Na boeking wordt de reis gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaald onderdeel of hotel niet beschikbaar is, dan zullen wij zorgen voor een gelijkwaardig alternatief voorstel. Controleert u of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De reisbescheiden en extra informatie wordt u zo'n 8 dagen voorafgaand aan de reis toegezonden.

Betaling

Betalen gaat elektronisch via internetbankieren of de reiziger schrijft zelf een acceptgiro uit om de betaling te voldoen. De aanbetaling van de boeking bedraagt 15% van de totale reissom. Deze betaling moet binnen 5 dagen op rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0006 1759 29 ten name van Carla Oortwijn Travel & Events binnen zijn. Het restant van de betaling dient 4 weken voor vertrek overgemaakt te zijn. Als u korter dan 4 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden overgemaakt. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De reserveringskosten bedragen € 5,- per persoon.

Verplichte reis- en annuleringsverzekering

Voor een annulerings- en/of reisverzekering dient u zelf te zorgen, ter bescherming van onze reizigers stellen wij dan ook verplicht dat deze afgesloten is.

Legitimatie

Voor elke reis heeft u een geldig paspoort of ID-kaart nodig, welke minimaal 1 maand na thuiskomst nog geldig is. U bent zelf verantwoordelijk voor geldige legitimatie.

Wijziging door de reiziger

Wanneer u na boeking iets in de reis wilt aanpassen, dan is dat in overleg mogelijk, hiervoor kunnen wijzigingskosten in rekening worden gebracht van à €15,- per boeking.

Annulering door Carla Oortwijn Travel & Events

De organisator houdt het recht om de reis te annuleren bij onvoldoende deelname. Tot 3 weken voor vertrek behoudt de organisator het recht tot annuleren. In geval van annulering door de reisorganisator ontvangt u het bedrag dat u hebt betaald volledig terug.

Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst dient u schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt u het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt.
Bij annulering door uzelf bent u, naast de reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis, door ons genoemd als hoofdboeker:

  • 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 56 dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 20% van de reissom met een minimum van € 50,-
  • Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
  • Van 0 t/m 28 dagen zal 100% van de reissom zal in rekening worden gebracht.

©2013 Carla Oortwijn Travel & Events alle rechten voorbehouden.

Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 58499636